Nekoosa Giant Pumpkin Festival • All Time Top-100

Club: Nekoosa Giant Pumpkin Festival

*Place refers to world rank for the respective year grown

*Place     Pumpkin Grower Year Seed x Pollinator OTT Est Wgt +/-%
9   2152.0 Gantner 2018 1501 Vander Wielen x 1418 Lehrer 17 465 2050.0 5
7   2017.0 Martin 2015 1338 Martin x 1916 Barron 454 1822 11
27   1864.0 Zywiec 2016 2009 Wallace x 2109 Zywiec 447 1757 6
24   1848.0 Zywiec 2015 2032 Mathison 2013 x 2323.7 Meier 2014 462 1890 -2
49   1815.0 Sikorski 2018 1191.5 Vander Wielen x self 437 1768.0 3
  1773.0 Brandt 2017 1965 Brandt x 2145.5 McMullen
60   1769.0 Team Tracy and Candra Carter 2018 2003.5 Lancaster x 1810 Werner 430 1699.0 4
82   1708.5 Faust 2018 2145.5 McMullen x 2363 Holland 424 1641.0 4
53   1706.5 Gehweiler 2015 1692 Gehweiler x 1479 Gehweiler 424 1562 9
77   1688.0 Martin 2016 1750 Martin x 1866.2 Cutrupi 437 1673 1
3   1675.0 Hopkins 2010 1325 Hopkins x 1140 Stevens 426 1613 4
85   1672.0 Gehweiler 2016 1338 Martin x 1692 Gehweiler 431 1623 3
65   1644.5 Gehweiler 2014 179 Debacco x 1392 Gehweiler 414 1476 11
104   1629.0 Fuehrer 2018 1739 Platte x 2047 Sippel 417 1573.0 4
76   1626.0 Gantner 2014 1320 Faskell x 351 G. Gantner 434 1645 -1
DMG   1622.0 Halverson 2013 1566 Rodonis x 1180.5 Pukos 0 0 0
88   1582.5 Theobald 2014 798 Theobald x 1526 Menting and Theobald 413 1463 8
99   1579.5 Stevens 2015 1916 Barron x 1832 Midthun 412 1458 8
8   1579.0 Revier 2009 1161 Rodonis x 1500.5 Revier 424 1585 0
103   1571.5 Midthun 2015 1832.5 Midthun x 2323 Mier 417 1502 5
9   1569.5 Gronski 2009 985 Werner x 965 Pukos 424 1588 -1
129   1550.0 Faust 2017 1892 Faust x 2145.5 McMullen 430 1699 -9
133   1547.0 Gantner 2016 1287 Swain 14 x 1418 D. Gantner 15 400 1355 14
13   1543.0 Stevens 2009 1140 Stevens x 1500 Revier 413 1471 5
140   1531.5 Martin 2017 1767.5 Martin x 2036 Glaiser 400 1412 8
39   1526.0 Menting and Theobald Team 2013 1770 Lieber x 1623.5 Wallace 419 1519 0
146   1524.5 Faust 2016 1892 Faust x 1767 Wallace 404 1389 10
157   1502.5 Vander Wielen 2017 2004 Vander Wielen x 2145.5 McMullen 431 1704 -12
164   1489.0 Theobald 2017 2004 Wielee x 1617 Martin 418 1582 -6
126   1481.0 Gantner Bird TEAM 2014 1495 Stelts x self 390 1270 17
42   1481.0 Stevens 2011 1468 Stevens x self 396 1293 15
56   1476.5 Martin 2013 881 Martin x 2009 Wallace 409 1432 3
147   1475.5 Westphal 2015 1817 McConkie x self 394 1304 13
174   1472.0 Theobald 2016 2034 Barlow x self 395 1313 12
41   1468.5 Stevens 2010 1421 Stelts x 1161 Rodonis 411 1450 1
141   1460.5 Gehweiler 2014 1317 Clementz x 1392 Gehweiler 412 1458 0
167   1459.5 Paul 2018 1547 Gantner 16 x self 392 1338.0 9
188   1452.0 Pruno 2017 939 Caspers 2016 x 1418.5 Gantner 2015 399 1403 3
188   1452.0 Gantner Bird TEAM 2017 2145.5 McMullen x 1625.5 Gantner 374 1175 24
144   1451.0 Theobald 2014 1623 Menting x 1526 Menting and Theobald 401 1360 7
192   1450.0 Stevens 2017 2109 Zywiec x open 384 1266 15
202   1434.0 Theobald 2016 2017 Martin x self 404 1389 3
167   1420.0 Zywiec 2014 1783 Stevens x 2328 Meier 393 1291 10
216   1418.0 Lehrer 2017 1547 D. Gantner x 1345.5 Juiliet 407 1478 -4
212   1384.0 Gantner 2015 1626 Gantner 2014 x 1947.5 Clementz 2014 394 1300 6
215   1382.5 Gehweiler 2015 1675 Gehweiler x 1692 Gehweiler 415 1484 -7
101   1375.5 Hopkins 2013 1476 Hopkins x self 373 1129 22
76   1375.0 Westphal and Williamson 2010 1622 Young x 691 Jutras 391 1249 10
52   1370.0 Courson 2009 1161 Rodonis x 1209 Kuhn 393 1269 8
202   1364.0 Brandt 2014 1412 Menting x 1622 Young 391 1275 7
32   1362.0 Poirier 2007 1446 Werner x 500 Northrup 412 1460 -7
205   1360.5 Midthun 2014 1546 Midthan x 1779 Werner 391 1275 7
103   1357.5 Stevens 2013 1476 Hopkins x self 377 1158 17
59   1355.0 Bhaskaran 2009 1566 Rodonis x 1689 Jutras 398 1312 3
89   1349.5 Altis 2010 1091 Foss x 1140 Stevens 391 1249 8
233   1349.0 Theobald 2015 1750 Martin x 2323.7 Meier 391 1279 5
62   1348.5 Ellenbecker 2009 991 Urena x 1376 Bobier 395 1288 5
90   1346.0 Ellenbecker 2010 1375.5 Liggett x 901 Hunt 414 1481 -9
214   1344.0 Gorichanaz 2014 1985 Miller x self 390 1270 6
229   1339.0 Bhankaran 2018 1385.5 Howell-Jolivette x 2145.5 McMullen 432 1719.0 -22
30   1323.5 Martin 2008 1139 Glasier x 1368 Ligget
127   1315.5 Martin 2013 1596 Werner x 1788.5 Deletas 378 1166 13
101   1315.0 Martin 2011 341 Martin x 1725 Sweet 386 1198 10
34   1313.0 Bowles 2008 664.5 Liggett x 1100 Hester
241   1311.5 Martin 2014 1894 Mathison x 1813 Northrup 399 1347 -3
109   1310.0 Heyne 2010 1278.5 Slone x 843 Heyne 387 1212 8
300   1306.0 Menting 2017 1822 Sippel x self 366 1113 17
136   1305.0 Werner 2013 1756 Lancaster x 1623.5 Wallace 392 1287 1
84   1296.5 Hopkins 2009 672 Stevens x 1500 Revier 400 1337 -3
EXH   1293.5 Hopkins 2010 1140 Stevens x 0 0 0
279   1293.0 Bhaskaran 2015 1317 Clementz x 1870 Lieber 403 1381 -6
45   1290.0 Poirier 2007 772.2 Poirier x 500 Northrup 399 1327 -3
118   1288.0 Brandt 2010 672.5 Stevens x 1544 Revier 400 1337 -4
161   1259.0 Paul 2013 1556 Companion x self 375 1146 10
56   1258.5 Bhaskaran 2007 305 Beachy x 501 Beachy 397 1307 -4
320   1250.5 Akkerman 2015 1529 Akkerman x 882 Stephens 388 1254 0
164   1250.0 Martin 2012 101 Shymanski x 1818 Bryson 387 1257 -1
323   1249.0 Theobald 2015 1756 Howeljolivette x 2008 Neptune 378 1170 7
344   1246.0 Sikorski 2017 1935 Zywlec x 1822 Sippel 382 1248 0
309   1243.5 Resch 2018 x 400 1412.0 -12
129   1233.5 Peters 2009 993 Bowles x 389 1230 0
344   1227.0 McReath 2015 1719 Martin 2014 x 1476.5 Martin 2013 x 1894 Mathison 2013 395 1313 -7
185   1226.0 Ellenbecker 2012 1488 Marsh x 1276 Marsh 382 1211 1
133   1225.0 Heyne 2009 843 Heyne x 1568 Connolly 378 1130 8
78   1210.5 Gronske 2008 1556 Werner x 965 Pukos
177   1208.0 Akkerman 2010 x 383 1175 3
181   1205.0 Gronski 2010 Stevens 1140 x Revier 1544 377 1121 7
345   1197.5 O' Leary 2018 1914.5 Sperry x 1624.5 Connolly 387 1293.0 -7
189   1196.5 Williamson and Westphal 2011 1375 Williams-Westphal x self 384 1184 1
190   1195.5 Brandt 2011 1288 Brandt x 1412 Menting 341 833 44
85   1195.5 Neuville 2008 1231 Pukos x 1119 McMullen
349   1195.0 Wagner 2018 x 384 1266.0 -6
207   1194.0 Poirier 2013 220 Debacco x 1038 Poirier 380 1187 1
335   1189.0 Stevens 2014 2009 Wallice x 2328 Meier 382 1203 -1
EXH   1186.0 Neuville 2005 425 Wolf x 857.5 Neuville 0 0 0
358   1184.5 Vander Wielen 2018 1991.5 Vander Wielen x 373 1165.0 2
386   1183.0 Conner 2015 1706 Wallace x 854 Conner 297 588 101
29   1175.5 Bowles 2006 125 Wolf 2005 x 969 Ailtes 2005 0 0 0
392   1175.0 Paul 2015 932 Holland x 702 Holland 367 1077 9
207   1173.0 Zywiec 2011 1325 Hopkins x self 379 1139 3