Saechsische Meisterschaft im Kuerbiswiegen • All Time Top-100

Club: Saechsische Meisterschaft im Kuerbiswiegen

    Pumpkin Grower Year Seed x Pollinator OTT Est Wgt +/-%
  1452.8 Hoffmann 2016 1985 Miller x 1916 417 1501 -3
  1366.9 Heavy East Team 2014 1749 Hanschmann 13 x 1789 Wallace 11 385 1224 12
  1317.5 Lueders 2017 1795.5 McCracken 16 x 1682 Lueders 16 383 1255 5
  1309.9 Luetjens 2017 2095.5 Willemijns 16 x 1625 Lieber 385 1276 3
  1288.4 Heavy East Team 2015 2102 Meier 14 x 1751 Lovse 14 398 1338 -4
  1109.6 Hanschmann 2012 x 0 0 0
  1080.0 Balke 2016 706 Wagler 15 x open 361 1034 4
  1078.7 Heavy East Team 2012 1370 Rose 03 x 1041.5 McKie 06 0 0 0
  1073.7 Baumert and Teichert Team Heavy East 2010 504 Jaser 08 x 1068 Wallace 03 368 1041 3
  1027.4 Baumert and Teichert Team Heavy East 2010 1385.5 Jutras 07 x 1068 Wallace 03 368 1041 -1
  1008.0 Jaser 2009 1041.5 McKie x 1385 Jutras 07 361 986 2
  1004.0 Wagler 2015 1495 Stelts 10 x 619 Glasgow 13 341 884 14
  944.6 Heavy East Team 2012 1370 Rose 03 x 1466 Jutras 11 0 0 0
  929.6 Wagler 2012 1723 Marshall 11 x 1176 Lombardi 11 0 0 0
  925.2 Wagler 2016 1004 Wagler 15 x 1362 Lieber 358 1012 -9
  916.8 Krengel 2016 706 Wagler 15 x open 342 887 3
  907.0 Wagler 2011 924 Wittmann 10 x 1098 Moretti 10 346 867 5
  906.1 Baumert and Teichert Team Heavy East 2010 1350.5 Starr 07 x 1068 Wallace 03 352 918 -1
  866.9 Hanschmann 2011 1472 The 10 x 908 Baumert 10 348 887 -2
  826.2 Balke 2017 1452.8 Hoffmann 16 x open 333 846 -2
  778.7 Weiss 2009 1180.5 Pukos 07 x 1058.5 Timm 05 0 0 0
  759.7 Balke 2015 623 Geyelin 14 x open 341 880 -14
  758.8 Krengel 2015 874.8 Geyelin 13 x open 319 729 4
  743.0 Baumert and Teichert Team Heavy East 2010 1136.5 Conolly 09 x 1385.5 Jutras 07 315 657 13
  738.5 Wagler 2011 852 Myers 10 x self 315 659 12
  689.7 Wagler 2017 706 Wagler 15 uow x 1803 Hoelke 16 311 694 -1
  677.8 Wagler 2012 1176 Lombardi 11 x 1789 Wallace 11 0 0 0
  623.9 Bendler 2010 1175 Lilja 07 x 1161 Rodonis 07 305 598 4
  623.1 Mitschke 2012 469 MitschkeW 11 x self 0 0 0
  529.1 Wagler 2016 706 Wagler 15 x 1317 Clementz 287 531 0
  520.7 Nuernberg 2015 1395 Lueders 14 x 1840 Ghaye 14 295 575 -9
  511.5 Drechsler 2009 x 0 0 0
  482.0 Heavy East Team 2012 500 Northrup x 1290 Poirier 07 0 0 0
  481.9 Belusa 2016 x 280 493 -2
  469.1 Mitschke 2011 1472 The 10 x 908 Baumert 10 267 409 15
  455.6 Schwarz 2012 601.4 Schwarz 11 x self 0 0 0
  452.7 Mitschke 2016 1714 Lueders 15 x open 269 437 4
  449.7 Wagler 2014 1209 Shenoha x 1874 Mathison 269 437 3
  433.4 Mitschke 2014 1472 The 10 x self 275 465 -7
  426.8 Baumert 2017 1678.8 The 15 x self 260 404 6
  423.3 Knoepfle 2009 1334.5 Daletas 05 dmg x 1041.5 McKie 06 0 0 0
  422.4 Marion 2014 1472 The 10 x open 260 393 7
  422.0 Baumert 2010 710 Baumert 09 x open 270 419 1
  403.0 Teinert 2011 1472 The 10 x open 252 346 16
  398.7 Belusa 2017 1678.8 The 15 x open 257 392 2
  373.5 Mitschke 2012 469 MitschkeW 11 x open 0 0 0
  361.6 Martin 2009 92 MitschkeN 08 x 985 Werner 06 0 0 0
  361.6 Rainer 2014 1472 The 10 x open 261 400 -10
  352.8 Troska 2016 x 269 435 -19
  341.8 Baumert 2012 469 Mitschke 11 x self 0 0 0
  339.5 Mitschke 2010 1049 Baumert 09 x 985 Werner 06 252 345 -2
  335.1 Belusa 2014 1472 The 10 x open 254 366 -8
  328.5 Belusa 2016 x 241 314 5
  324.5 Mitschke 2010 x 0 0 0
  318.8 Mitschke 2010 x 245 319 0
  317.5 Mitschke 2015 1448 Lovse 14 x open 233 286 11
  312.2 Baumert 2009 907.8 Jaser 08 x 985 Werner 06 0 0 0
  284.0 Bendler 2015 1690 The 11 x 2102 Meier 14 238 304 -7
  281.3 Geisler 2016 x self 242 320 -12
  281.3 Teichert 2010 1330.5 Butler 09 x 1068 Wallace 03 228 257 9
  278.7 Klemt 2015 1366 The 14 x open 234 289 -4
  274.7 Jasper 2014 1472 The 10 x open 237 299 -8
  261.9 Haupt 2010 x 0 0 0
  257.9 Langheim 2011 1432 Northrup 09 x open 231 267 -3
  235.3 Belusa 2017 1678.8 The 15 x open 211 217 8
  229.8 Suesse 2017 132.1 Bendler 16 x open 221 250 -8
  209.9 Muslig 2011 906 The 10 x open 204 188 12
  209.0 Klemt 2014 1472 The 10 x open 210 212 -1
  201.5 Krengel 2014 929 Wagler x open 207 203 -1
  188.5 Geisler 2016 x self 204 197 -4
  187.0 Muehle 2010 x 205 191 -2
  176.8 Belusa 2012 1155 Team Heavy East 10 x open 0 0 0
  175.0 Wagler 2014 1874 Mathison x open 193 168 4
  172.0 Belusa 2015 1284 The 11 x open 199 183 -6
  158.2 May 2017 1678.8 The 15 x open 181 140 13
  153.0 Mitschke 2011 1472 The 10 x open 183 139 10
  151.5 Bendler 2017 1678.8 The 15 x open 175 127 19
  145.1 Klemt 2012 x 0 0 0
  141.1 Trautmann 2012 x 0 0 0
  132.1 Bendler 2016 1714 Lueders x open 180 139 -5
  125.7 Geissler 2014 1472 The 10 x open 167 115 9
  113.8 Klemt 2012 x 0 0 0
  112.4 Roschke 2010 x 0 0 0
  106.9 Weck 2017 x open 175 127 -16