Swiss Pumpkin Weigh-off • All Time Top-100

Club: Swiss Pumpkin Weigh-off

*Place refers to world rank for the respective year grown

*Place     Pumpkin Grower Year Seed x Pollinator OTT Est Wgt +/-%
2   2102.0 Meier 2014 1985 Miller x sibb 474 1995 5
70   1742.8 Meier 2018 2095 Willemijns x 2145.5 McMullen 417 1577.0 11
12   1694.0 Meier 2012 934 Schieder 11 x 1789 Wallace 11 419 1585 7
72   1654.6 Meier 2015 2102 Meier x 2096Meier 0 0 0
EXH   1560.0 Meier 2012 1789 Wallace x 934 Schieder 414 1527 2
27   1547.0 Meier 2011 1161 Rodonis x 1566 Werner 413 1471 5
157   1484.8 Guido Hufschmid 2018 2363 Holland x 415 1557.0 -5
37   1410.0 Meier 2009 1343 Lyons x 1378 Pitura 400 1337 5
218   1356.9 Wiesli 2018 1706 Van Geel x 2269.4 Paton 386 1282.0 6
296   1308.4 Wiesli 2017 2624.6 Willemijns 2016 x 2230 Wallace 380 1226 7
138   1296.0 Wiesli 2013 1799.5 Daletas x 1788.5 Daletas 373 1128 15
225   1167.0 Meier 2010 1472 Werner x 391 1249 -7
417   1149.5 Wiesli 2015 1521 Cutrupi x 2323.7 Meier 0 0 0
443   1130.1 Vogel 2016 2023 Mathyson x self 375 1144 -1
408   1122.2 Schedle 2018 x
410   1120.8 Michel 2018 x
411   1119.1 Vogel 2018 x
256   1095.0 Schwegler 2009 1385 Jutras x open 385 1193 -8
483   1085.1 Vogel 2015 x 0 0 0
303   1074.0 Vogel 2012 1581 Ghaye x 1548 Meier 356 983 9
295   1069.0 Vogel 2013 1775 Star x 1161 Wiesli 363 1049 2
478   1061.3 Vogel 2017 x 0 0 0
521   1053.1 Duff 2015 x 0 0 0
524   1052.5 Wiesli 2016 1894 Mathyson x self 370 1106 -5
EXH   1026.5 Duff 2015 x 0 0 0
EXH   1006.6 Wiesli 2015 2036 Glacier x 2323.7 Meier 0 0 0
374   988.0 Preis 2013 1560 Meier x 1331 Preis self 355 988 0
627   976.6 Knellwolf 2015 x 0 0 0
404   976.0 Wiesli 2012 1192 Harp x 1581 Ghaye 366 1067 -9
530   975.8 Leuenberger 2018 x
501   895.0 Rueegger 2009 1180 Daletas x 1385 Jutras 348 884 1
EXH   872.0 Preis 2013 1391 Wuersching x open 345 907 -4
571   831.0 Vogel 2011 x 0 0 0
688   806.9 Knellwolf 2018 x
746   802.0 Hufschmied 2010 1286 Meier x 0 0 0
EXH   795.0 Kaeser 2012 x 0 0 0
712   788.4 Geisser 2018 x
755   770.7 Rueegger 2017 1790 Wallace x self 321 761 1
692   754.0 Varga 2009 x open 328 743 1
792   719.1 Leuenberger 2018 x
866   710.0 Willi 2014 x 0 0 0
733   709.0 Rueegger 2011 1161 Rodonis x self 321 697 2
819   694.0 Oberholzer 2018 x
754   693.0 Wiesli 2011 250 Wiesli x 1561 Stevens 306 606 14
780   672.0 Varga 2011 x 0 0 0
943   669.0 Wiesli 2010 453 Wiesli x 1095 Palmer 304 594 13
961   646.0 Vogel 2014 1062 Vogel x 2023 Mathison 306 639 1
1059   632.3 Willi 2015 x 0 0 0
821   631.0 Knellwolf 2012 x 0 0 0
983   630.0 Fred 2014 x 0 0 0
952   595.0 Hufschmied 2009 x open 307 611 -3
957   575.0 Kocherhans 2018 x
920   556.0 Rueegger 2012 1495 Stelts x 1634 Werner 287 528 5
994   542.8 Braegger 2018 x
965   535.0 Vogel 2011 1561 Stevens x 1166 Baumert 278 458 17
1093   504.0 Meier 2009 800 Rueegger x open 280 467 8
1043   502.7 Buchmueller 2018 x
1082   500.9 Knellwolf 2017 x 0 0 0
1248   491.0 Vogel 2010 1316 Harp x 1360 Ghaye 281 472 4
1114   491.0 Baechler 2009 779 Rueegger x open 282 477 3
1166   487.2 Knellwolf 2016 x 0 0 0
1123   469.0 Buchmueller 2017 x 0 0 0
1287   467.0 Kaeser 2010 x 0 0 0
EXH   466.5 Wiesli 2014 1874 Mathison x 2032 Mathison 264 412 13
1144   466.0 Kaeser 2009 1155 Lilja x open 279 463 1
1144   466.0 Vogel 2009 1357 Ghaye x open 279 463 1
1213   457.0 Knellwolf 2014 x 0 0 0
1172   448.0 Wiesli 2009 1357 Ghaye x open 267 407 10
994   443.0 Willi 2013 x 0 0 0
1160   440.0 Oberholzer Family 2017 x 0 0 0
EXH   438.0 Vogel 2014 1221 Robinson x 2032 Mathison 266 424 3
EXH   436.0 Verena 2014 x 0 0 0
1123   433.9 Schreiber 2018 x
1133   424.0 Kaeser 2011 x 0 0 0
1239   420.2 Willi 2016 x 0 0 0
1025   417.0 Fred 2013 x 0 0 0
1148   414.5 Schreiber 2018 x
1252   406.5 Thommen 2016 x 0 0 0
1231   400.0 Hoehn 2009 1155 Lilja x open 267 407 -2
1269   393.3 Buchmueller 2016 x 0 0 0
1283   383.2 Buchmueller 2016 x 0 0 0
1198   371.3 Schreiber 2018 x
1415   368.6 Braegger 2015 x 0 0 0
1113   361.0 Verena 2013 x 0 0 0
1471   352.0 Kaeser 2010 x 0 0 0
DMG   344.8 Frei 2018 x
1248   344.0 Kaeser 2011 x 0 0 0
1248   344.0 Rueegger 2011 1180 Pukos x 1161 Rodonis 242 307 12
1443   341.7 Frei 2015 x 0 0 0
1271   340.8 Buchmueller 2017 x 0 0 0
1286   332.0 Thommen 2017 x 0 0 0
1303   320.6 Mettler 2017 x 0 0 0
1318   297.0 Ziltener 2012 x 0 0 0
1296   294.1 Buchmueller 2018 x
1593   288.0 Rueegger 2010 x 0 0 0
1514   284.4 Knellwolf 2015 x 0 0 0
1458   282.0 Jucker 2009 779 Rueegger x open 0 0 0
1394   245.0 Steiner 2011 330 Steiner x self 215 219 12
1503   241.0 Ziltener 2014 x 0 0 0
1538   241.0 Glaus 2009 x 222 240 0