XXL-Kuerbis-Wiegemeisterschaft auf dem Krewelshof Details by Weight for Years: 2005 - 2017

    Pumpkin Grower Year Seed x Pollinator OTT Est Wgt +/-%
  2095.5 Willemijns 2016 1684 Willemijns x 1872 Willemijns 451 1797 17
  1840.9 Jos 2014 2009 Wallace 2012 x self 470 1956 -6
  1714.1 Lueders 2015 1395 Lueders 2014 x 1730 Werner 2012 444 1737 -1
  1684.3 Willemijns 2015 1015 Wild 2014 x 1947.5 Clementz 2014 430 1617 4
  1523.4 de Wever 2017 2096 Meier x 2145.5 McMullen 415 1549 -2
  1513.5 Wild 2018 1834.5 Vincent x self 421 1607.0 -6
  1370.2 de Wever 2018 1523 De Wever x 1058 Berrens 406 1471.0 -7
  1243.4 Willemijns 2018 2624 Willemijns x 2145.5 McMullen 382 1244.0 0
  1105.6 Eckardt 2014 821 Eckardt x self 378 1170 -6
  1057.1 Wild 2015 1840 Ghaye 2014 x 1695 De Swert 2014 389 1262 -16
  1015.2 Wild 2014 2009 Wallace 2012 x 1391 Wuersching 2012 379 1176 -14
  982.2 Goell 2018 2269.4 Paton x 1823 Cotterman 351 988.0 -1
  978.9 Goell 2013 1680 Tanner 12 x 1811 Graham 12 352 963 2
  971.1 Wild 2013 1789 Wallace 11 x 1694 Meier 12 361 1036 -6
  956.8 Goell 2014 1872 Wallace 2012 x 978.9 Goell 2013 349 939 2
  892.9 Goell 2014 978.9 Goell 2013 x 1872 Wallace 2012 339 866 3
  863.1 Zirkelbach 2014 1266 Jany 2013 x 1749 Hanschmann 2013 350 944 -9
  843.3 Hoeller 2017 1443 Weisshaeupl x open 337 878 -4
  806.9 Goell 2015 2102 Meier 2014 x 1634 Werner 2010 337 854 -6
  791.5 Moeller 2017 854.4 Frei 2012 x open 321 763 4
  770.5 Goedel 2017 1100.1 Goedel 2016 x 1986.5 Wuersching 2016 312 697 11
  762.8 Hoeller 2016 x open 342 887 -14
  745.2 Karkos 2014 1818 Bryson 2011 x 861 Karkos 2013 325 766 -3
  744.1 Offermann 2015 1317 Clementz 2013 x 772 Poirer 2006 323 750 -1
  740.8 Offermann 2017 1714 Lueders x 324 783 -5
  722.0 Hoeller 2018 x 326 794.0 -9
  717.6 Goell 2016 806.9 Goell x 1714 Lueders 318 722 -1
  709.9 Offermann 2016 1395.5 Lueders x self 322 747 -5
  664.7 Moeller 2016 825 Krueger x 754 MCKrueger 304 627 6
  648.2 Goell 2015 956.8 Goell 2014 x 2102 Meier 2014 311 671 -3
  648.2 Karkos 2013 1160 Stevens 08 x 1357 Helsel 306 642 1
  644.9 de Wever 2016 1872 Willemijns x 1776 De Swert 311 674 -4
  618.4 Willemijns 2018 x 315 717.0 -14
  569.9 Moeller 2018 445 Moeller 17 est x 236 Moeller 17 est 293 578.0 -1
  568.8 Moeller 2015 956.8 Goell 2014 x 956.8 Goell 2014 275 465 22
  550.1 Hoeller 2016 x open 299 600 -8
  540.1 Karkos 2015 1317 Clementz 2013 x 944 Karkos 2014 285 518 4
  529.1 Karkos 2014 978 Goell 2013 x open 276 470 13
  514.8 Krewelshof 2018 x 282 519.0 -1
  508.2 Karkos 2015 620.3 Karkos 2014 x 1634 Werner 2010 288 535 -5
  496.0 Reiser 2016 1714 Lueders 2015 x open 284 514 -4
  486.1 Offermann 2014 1087.3 Bohnert 13 x open 276 474 3
  483.9 Hoeller 2015 1015 Wild 2014 x open 287 533 -9
  478.4 Hoeller 2017 x open 290 564 -15
  472.9 Moeller 2016 754 MCKrueger x 825 Krueger 281 497 -5
  465.2 Karkos 2014 1610 Lieber 2010 x open 268 431 8
  464.1 Krewelshof 2018 x 269 451.0 3
  459.7 Offermann 2018 1684 Willemijns x 2095 Willemijns 286 537.0 -14
  433.2 Reiser 2015 1254.5 Werner 2013 x 956.8 Goell 2014 270 440 -2
  412.3 Hoeller 2015 x self 275 465 -11
  391.3 Offermann 2013 934 Schieder 11 x open 257 380 3
  383.6 Offermann 2014 1192 Warner 2013 x open 274 460 -17
  382.5 Karkos 2013 1357 Helsel 10 x open 262 402 -5
  379.2 Moeller 2018 445 Moeller 17 est x 258 397.0 -4
  339.5 Reiser 2017 2095.5 Willemijns x 1560 Wuersching 256 388 -12
  318.6 Vesen 2017 2095.5 Willemijns x open 244 335 -5
  305.3 Goell 2013 1811 Graham 12 x open 237 300 2
  304.2 Karkos 2013 950 Marsh 12 x 1674 Marsh 10 231 279 9
  276.7 Offermann 2013 500 Northrup x 1180 Daletas 03 238 303 -9
  275.6 Chudaska 2018 842.2 Schlaefke 17 x 1160 Langheim 16 231 285.0 -3
  274.5 Bieger 2013 x open 227 265 4
  241.4 Karkos 2017 858 Karkos x open 222 252 -4
  220.5 Karkos 2016 1710 Stevens 2015 x 939 Karkos 2015 207 205 8
  160.9 Braune 2018 x 192 165.0 -2
  155.4 Parasti 2015 x open 181 142 9
  145.5 Karkos 2018 1044 Gansert x 191 162.0 -10
  143.3 Fuhr 2014 x open 173 127 13
  117.9 Reiser 2014 x open 187 155 -24